Ehandelsstipendie

Ehandelsstipendium 

Ansökningstiden för stipendiet för 2018 är ännu ej fastställt.

E-commerce Park of Sweden vill främja svensk ehandel och gärna startups inom ehandel. Vi ser många studenter med bra idéer, dels universitets/högskolestuderande men även UF och gymnasie studenter som inte tar steget vidare att starta. Många gånger är det inte en stor summa pengar som behövs för att komma igång. 

För att motivera studenterna lite extra finns det nu två stipendium att söka för att få en bra start på sitt ehandelsbolag.

Stipendiesumman är på 10 000 kr och vi kommer att välja ut de två mest lämpade ansökningarna vilka kommer att presenteras senast 15/12 2015. Därför behöver vi er ansökan innan 1/12 2015 för att vara med och ha chansen att ta del av stipendiet. Vi kommer dessutom erbjuda en skrivbordsplats på E-commerce park of Sweden åt båda vinnarna under hela 2016. 

Ansökan sker till info@ecommercepark.se men även eventuella frågor.

Krav och utformning av stipendie-ansökan

  • Du är under 25 år eller studerar
  • Du har en grym ehandelsidé. 
  • Beskriv din ehandelsidé och visa gärna potentialen.
  • Du startar bolaget under 2016 och fakturerar oss 10 000 kr, annars utgår stipendiet.
  • Du bor eller studerar i Skåne.

Välkommen med din ansökan!

I samarbete med och i juryn:

Ehandelsstipendie
Ehandelsstipendie
Ehandelsstipendie

In English

English E-Commerce grant E-Commerce Park of Sweden wants to promote Swedish E-Commerce and startups geared towards E-Commerce. We see a lot of students with good ideas, both amongst university- and gymnasium students. A lot of them don’t take their first step in starting their business, often the first step doesn’t require a lot of investment. To motivate students a little extra, two new grants have been instituted that are meant to support the starting phase of an E-Commerce business. 

The two grants are for 10 000 SEK each, and we will choose the two most potent applicants, the chosen applicants will be announced the latest on the 15th of December 2015. To be eligible to apply for the grant, we need your application before the 1 st of December 2015. We will also offer a desk space at the E-Commerce Park of Sweden for both the winners during the year of 2016. 

Application format and requirements  

  • Below the age of 25 Or studying  
  • You have an E-Commerce idea
  • Description of your E-Commerce idea, the potential and its scalability
  • You will start the business in 2016 and invoice use for 10 000SEK to receive the grant, otherwise it will be void.
  • You live or study in Skåne

Applications and questions can be sent to info@ecommercepark.se 
This grant is jointly done by E-Commerce Park of Sweden, Nyföretagarecentrum, Forza of Sweden and FENA. The jury will have representatives from all the cooperating organisations.

×