Kriterier

Kriterier

För att bli deltagare i inkubator önskas följande:

1. Finns mål och ambitioner
Redan från start är det viktigt att du tänkt igenom vart du vill komma med ditt företag och har en tanke om hur du ska nå dit. Fundera på hur din roll i företaget ska se ut några år från nu. Din vision och dina mål är inget som är skrivet i sten utan en startpunkt för oss när vi hjälper dig att utveckla dina mål och stötta dig i att göra en realistisk handlingsplan för att nå målen.

2. Kunskap och erfarenhet
För oss är det viktigt med en öppen atmosfär där alla delar med sig av kunskap och erfarenhet till varandra för att gemensamt komma framåt. Det finns stöttning både i form av de andra deltagarna men även ifrån våra partners och advisors.

3. Ha beslutanderätt för företaget
Vi tar inte emot företag där deltagaren är exempelvis ”anställd säljare” på ett företag. De som är med i inkubatorn ska ha rätten att förändra företaget och ta beslut utan att fråga någon om lov. Det är viktigt att det är ”kärnan” i företaget deltar, att det är denna person som sitter på e-handelsparken och arbetar 100% med företaget.

4. Fysisk närvaro veckovis
Du behöver inte sitta heltid på parken med det är viktigt att du kan vara här minst en dag i veckan när vi har våra veckomöten. Självklart tror vi att det kommer ge dig mycket att vara här dagligen bland våra bolag men detta är inget krav. 

5. Företaget ska ha en e-handelsinriktning och företaget ska vara igång 
Du ska sälja varor eller tjänster på nätet, alternativt leverera tjänster eller produkter inriktade mot e-handelsbranschen som målgrupp. Ditt företag ska vara registrerat och din e-handel ska vara lanserad. 

6. Webshoppen ska vara up & running och du ska ha mottagit din första order. 
Detta för att du ska ha en kort startsträcka och konkreta projekt att arbeta med.  

Kriterier ska följas under hela inkubatorperioden på 1 år. Bryts detta kan företaget bli uteslutet från programmet.

Uppfyller du inte alla kriterier helt? Testa att ansöka, alla företag bedöms individuellt och beslut om deltagande ligger alltid hos styrelsen. Var ärlig och skriv tydligt vad du inte uppfyller. Om du är tidigt i din process kan du istället skicka in en ansökan till vår e-handelsskola som är ett förstadie till inkubatorn. 

×