Vad vi vill åstadkomma

10836756344_558f506c82_zFör våra medlemmar i parken

 • Gemensam logistik och lagerpersonal.
 • Gemensam upphandling mot leverantörer.
 • Kollegor och samarbetspartners i din närhet.
 • Närhet till leverantörer i parken gör e-handlarna snabbrörliga.
 • Personal- och kunskapsutbyte gör att bolagen kan expandera snabbare med mindre kapital.
 • Skalbarhet i lokaler, lager och tjänster.

Vad vi gör för regionen och företagen i regionen

 • Nya företag och anställningar.
 • Kompetent personal dras till regionen om vi har spännande företag här i tillväxtbranscher.
 • Attrahera e-handelskonferenser och andra event inom ämnet.
 • Nätverken i regionen inom e-handel och logistik stärks.
 • Vi kommer gärna ut till skolor och gymnasier och pratar ehandel och ställer gärna upp som mentorer i ex UF-projekt.

Vi verkar för att

 • Profileras som Sveriges e-handelscentrum.
 • Starta nya utbildningar på universitets- eller YH-nivå.
 • Marknadsföra staden och regionen.
 • Utveckla e-handeln och cityhandeln via t ex.
  • Hjälpa lokala bolag och butiker bli bra på e-handel
  • PopUp-shops i centrum för att stärka city
×