Varför Skåne?

indE-handelsparken ligger i Kemiras hamn i Helsingborg, samt i byggnaden som tidigare var deras huvudkontor.

Anledningen till att vi valt Skåne är

  • Ingen har tagit positionen tydligt i Sverige. Vi har möjligheten att göra det.
  • Logistiskt läge – Korta ledtider inom Sverige samt alla nordiska länder, såväl som nordeuropa.
  • Hög täthet av e-handlare i Skåne
  • En vilja hos staden att lyfta företag och uppmuntra entreprenörskap
  • Mycket mark och prisvärd hyra
  • Närhet till Helsingborgs stora containerhamn
  • Billig energi ger lägre lagerkostnader
×