Årets deltagare

Två gånger om året välkomnar vi nya bolag till inkubatorn. Vi strävar efter att ha en bred mix av branscher representerade, då det skapar bra möjligheter för att dela erfarenheter och lärdomar mellan varandra.

Just nu är följande bolag aktiva i inkubatorn:

Alumni