Affärsplan

Affärsplan och Strategi
Peter Borgman

“Your future is created by what you do today, not tomorrow”

Affärsidé
Vad ska vi sälja för något och av vilken anledning skall kunderna köpa den av oss?
En enkelt formulerad fråga som är svår att besvara! Alla framgångsrika företag har lyckats svara på den här frågan! Utifrån svaret bygger man sin verksamhet och affärsmodell.

Varför finns ditt företag? Vad är ditt existensberättigande?
Det finns två typer av produkter. Antingen erbjuder man en livsstilsprodukt (ex. kläder, mat, etc.) eller så löser man människors problem (ex. reservdelar till värmepumpar, leverera el, nödvändiga tjänster etc.) Finns självklart många produkter som faller inom ramarna för båda kategorier eller som är svårkategoriserade.

Fundera på:
Varför ska kunden handla av mig?
Erbjuder du bättre pris, service, utbud eller varumärke än någon annan? Tänk på att bygga e-handel och produkter för ANDRA, inte för dig själv. Dina kunder är dina kunder, inte du.
Vem är min kund? Hur vet jag att det är min kund?
Testa din målgrupp innan du sätter igång! Stå och sälj din produkt på Väla eller andra köpcentrum och marknader. Testa att lägga upp produkten på tradera, blocket, CDON Market Place etc. för att se om det är lättsålt, vilka personer som nappar etc. Gör en analys över din kund/din målgrupp utefter detta! Det är svårare att sälja online än offline! Fungerar inte din försäljning när du får träffa kunden ansikte mot ansikte kommer det bli ännu svårare när det finns en skärm mellan er.
Var ska kunden handla av mig?
Vilken kanal är rätt för mig? Hur bygger jag bäst mitt varumärke? Kanske är det bättre för mig att bara finnas på marknadsplatser såsom Amazon, CDON eller Fyndiq. Eller finns det fördelar att ha en egen webshop?
Var hittar jag kunden?
Var ska jag annonsera? Var kreativ! Marknadsföring är superviktigt. Att stå på mässor, utanför dina konkurrenters butiker (om du vågar ;)), dela ut flyers, arbeta med influencers etc. kan vara din väg till framgång.

Ta reda på allt om dina kunder, ring upp varje kund och be om feedback. Guldchans att göra detta när du precis har startat upp, har få kunder och tid att analysera varenda en.

Målsättning
Det viktigaste med att sätta mål är att du får fira dem när du når dom! Otroligt viktigt att sätta mål som man kan nå och att sedan uppmärksamma och fira dom – annars tröttnar man. Många entreprenörer sätter för höga mål och blir därmed omotiverade. Bättre att sätta låga mål som du faktiskt uppnår.

Bra mål ska vara:
1. Mätbara
2. Justerbara efterhand som du uppnår målen – då kan du sätta högre!
3. Kortsiktiga OCH långsiktiga – kortsiktiga delmål är viktigt för att känna att du går framåt. Långsiktiga mål är viktiga för att se vad du är på väg och sätta strategier.

Ekonomi
Lägg inte för mycket tid på att ta fram och analysera dina nyckeltal i början. Bättre att fokusera på försäljning.

Det finns dock ett nyckeltal som är mycket viktigt – likviditet, det vill säga kortsiktig betalningsförmåga! Utan likviditet går du omkull. Du vill ha ett positivt kassaflöde, det vill säga om banken lånar ut pengar till dig – kommer du få in mer pengar? Sälj sälj sälj för att börja fylla på likviditeten. Fokusera på försäljning och sedan fakturering!

Marknad/Konkurrenter
Egen e-handel vs. Marknadsplatser
Se det inte som en självklarhet att du ska bygga din egen e-handel. En marknadsplats kan vara din grej. Kunderna finns redan där, och marknadsplatsen driver trafiken åt dig. Av vilken anledning skall kunden handla av mig och inte min konkurrent? Har man samma målgrupp som zalando, CDON etc. – använd dom. Det är jättesvårt att konkurrera med många detaljhandlare idag. De som finns är sådana jättar och har helt andra marginaler än vad du har.

Konkurrensanalys – vilka är mina konkurrenter? Vad är mina konkurrenter bra på? Vad är mina konkurrenter dåliga på? Ni måste titta på konkurrenterna! Är det för hög konkurrens – hitta något annat att göra! Gör det inte för svårt för dig.

SWOT
Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats

Gör en SWOT-analys och analysera dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Du måste använda konkreta ord och inte vara flummig. Styrkor är lättast – alltså ta den till sist. Börja med svagheterna.

Att ha lite kapital kan vara både en svaghet och en möjlighet! Du måste vara kreativ och rebellisk i marknadsföring och annat och det kan vara din framgångsfaktor!

Ha koll på dina konkurrenter! Gör SWOT analys på dina konkurrenter – deras svagheter är dina möjligheter!

Man måste ha någon att tävla mot! Se därför dina konkurrenter som någon du kan benchmarka mot, det är motiverande.

We are ALL in sales ALL the time! SÄLJ! Fakturera!

Vad avgör om man lyckas?
● Fokus! Spring på lagom många grejer. Du kommer uppnå bättre resultat inom de områden du fokuserar på. Bättre att göra en grej bra än tio grejer halvbra eller dåliga.
● Planering! To-do-lists. Precis som med målsättning – sätt inte för många/svåra grejer på din to-do-lista. Mer motiverande att känna att man faktiskt klarar av dom punkter man har.
● Genomförande! – att du faktiskt gör rätt grejer på ett bra sätt. Det lönar sig att vara en doer!
● Tålamod! – det tar tid att se resultat, våga ha tålamod och lita på att de kommer när du gör bra saker
● Fira 🙂 ! Glöm inte firandet – det är inte roligt annars.

Branding
När det kommer till livsstilsprodukter måste du vara duktig på att bygga varumärke för att vara konkurrenskraftig. Se till att ringa in din målgrupp tydligt och vara nischad.

Titta på de varumärken du tycker lyckats bäst. Hur har dom gjort för att bygga sitt varumärke?

Var kreativ och rebellisk i din marknadsföring!