Scaleup

månadsvisa träffar för dig som vill skala upp din verksamhet

scaleup programmet 2021

ScaleUp programmet vänder sig till dig som är e-handlare och just nu står inför att skala upp din verksamhet. Kanske har du redan nu påbörjat den resan, men stött på utmaningar du gärna diskuterar med branschkollegor eller är i behov av att fylla på kunskaperna i ämnen kopplade till din uppskalning.

Scaleup programmet på e-commerce park

ScaleUp programmet vänder sig till beslutsfattare inom e-handelsverksamheter som står inför (eller just nu är i) en uppskalning av verksamheten. Du bör ha ambition att växa ytterligare från där ditt bolag befinner sig just nu och som minst gjort dina första anställningar.

Du ansöker för att få delta i programmet och gruppen väljs ut utifrån att förväntningar ska överensstämma på programmet och övriga deltagare, du ska ha ett behov av kompetenstillförsel och att diskutera med andra beslutsfattare samt ha en vilja att engagera dig under programmets alla olika träffar.

ScaleUp programmet kommer att starta i april 2021 med en inspirationsföreläsning och sedan fortlöpa med en träff/månad, med uppehåll i augusti, till och med december 2021.

Programmet erbjuder åtta olika träffar där ämnen så som: bolagsstyrning, ledarskap och personal, kapital, förvärv av bolag, internationalisering, tillväxt och logistik kommer att avhandlas.

Träffarna kommer att ske digitalt men i synnerhet fysiskt hos E-Commerce Park i Helsingborg, där vi kommer att befinna oss i en aula avsedd för 80 personer och som är på strax över 150 kvm.

Du som deltagare kan förvänta dig intressanta diskussioner med andra beslutsfattare, delägare och grundare av e-handelsföretag samt med experter inom de olika ämnena som ska avhandlas.

Våra experter finns på plats för dig för att förse dig med ny kunskap, förse dig med nya perspektiv och tankar kring framtida och/eller nutida beslut som behöver tas inför din tillväxtresa.