Att kvinnor ofta är underrepresenterade när det gäller att starta och driva eget företag har länge varit ett faktum. Men inte på E-commerce Park! I årets inkubatorprogram är hela två tredjedelar av deltagarna kvinnor.

“Vi är väldigt glada över att kunna berätta att i årets inkubatorprogram är flest av inkubatordeltagarna kvinnor”, säger Elin Fornander, Partner- och Communityansvarig på E-commerce Park.

Kvinnligt entreprenörskap växer sakta

Totalt är det 18 inkubatordeltagare i höstens inkubatorprogram på E-commerce Park. Av dessa är alltså 12 kvinnor. Anledningen till varför antalet kvinnor blivit fler än vanligt på E-commerce Parks inkubatorprogram har Elin inget direkt svar på men säger att hon upplever att kvinnligt företagande i allmänhet har blivit allt mer accepterat och vanligare de senaste åren.

Enligt en tillväxtanalys om nystartade företag i Sverige under år 2014 startas vart tredje företag av en kvinna. Männen är alltså fortfarande i ledning när det kommer till eget företagande, men tillväxten av kvinnliga entreprenörer växer, även om det går sakta.

Olika intressen – men entreprenörskapet förenar

När vi frågar kvinnorna själva som är med i inkubatorprogrammet om vad som driver dem att vilja vara med får vi flera olika svar. Vissa av deltagarna är helt nya inom e-handeln och är mer eller mindre i startfasen av sitt entreprenörsskap, andra har redan kommit igång med sina bolag men vill lära sig mer om hur man skapar tillväxt. En av deltagarna studerar på Campus Helsingborg samtidigt som hon är med i inkubatorn och en annan är med av den enkla anledningen att hon råkade ringa fel och hamnade i telefon med inkubatoransvarige Peter Höjman.

Den gemensamma nämnaren för alla inkubatordeltagare är i alla fall det stora intresset för e-handel och entreprenörskap.

Ett kul inkubatorgäng i gemenskap!

På frågan om vad kvinnorna tycker om inkubatorprogrammet som nu kickat igång svarar alla att det är ett kul gäng som är med och att det är väldigt lärorikt. Man värdesätter också alla kontakter som inkubatorn medför! Deltagarna är också spända och nyfikna på vad som mer kommer att pratas om under hösten och de ser fram emot intressanta föreläsningar, diskussioner och fler lärdomar. Många lyfter också att de trivs väldigt bra i inkubatorgänget och att det är otroligt motiverande när alla kan lära av alla då alla har olika erfarenheter. En av de kvinnliga inkubatordeltagarna säger att hon tycker det är ett otroligt kul gäng och att det märks att alla är välkomna, oavsett hur mycket man gjort innan. En annan kvinnlig deltagare säger:

Det är ensamt att vara egen, men inte när man är med i inkubatorn!

Stor variation på kvinnornas olika företag

När det gäller vilken bransch som är populärast bland de kvinnliga inkubatordeltagarna ligger smycken högt upp på listan då många av företagen är just företag som tillverkar och säljer smycken. Men där finns också företag som säljer allt från textilier, konst, barnleksaker, konfektion, printtjänster och inredning, till kaffe, mellanmålsboxar, hundburar och hundtillbehör.

På frågan om vad Partner- och Communityansvarige Elin anser om det höga antalet kvinnor i inkubatorn svarar hon:

Det är bara roligt! Verkligen bara roligt! Sen hoppas vi såklart att detta kan sporra ännu fler kvinnor att vilja delta i inkubatorprogrammet och lära sig mer om entreprenörskap och e-handel!