Ehandelsinkubatorn

Vill du ta dig vidare med ditt företag? Kanske har du precis startat, har en hobbyverksamhet eller sitter fast och vill komma till nästa steg? Då kanske ehandelsinkubatorn är något för dig. På E-commerce Park finns den enda inkubatorn i Sverige som är inriktad endast på e-handel.

Inkubatorn passar dig som:

 • Nyligen har startat en ehandel
 • Har en hobbyverksamhet som nu ska bli en heltidssysselsättning
 • Vill ta ditt företag till nästa nivå

Inkubatorn består av två terminer. Utvärdering sker efter första terminen och du får ansöka igenom om att vara med kommande termin. Beslutet om du får gå termin 2 baserar sig på ditt deltagande och engagemang under tidigare termin.

Ansökan är öppen i maj för intagning till hösten, och i november för intagning till våren. Du är välkommen att skicka in en ansökan när som helst. Vi kommer att att titta på den under ansökningsperioden.

Våra antagningskriterier

 • Din ehandel ska vara igång och du ska ha tagit emot din första order.
 • Ansätta engagemang och delaktighet – du ska bidra till diskussionerna.
 • Du ska vara på plats när vi har inkubatorträffarna varje tisdag.
 • Utöver tiden på plats ska du vara beredd att lägga upp till 4h i veckan.

 

I inkubatorn ingår

 • Program med träff varje vecka
 • Facebook grupp/ Interngrupp endast för inkubatordeltagare
 • Medlemskap PLUS i E-commerce Park
 • Marknadsföring i parkens egna kanaler (intervjuer, blogginlägg mm)
 • Ett fantastiskt kompetent och stort nätverk av personer inom ehandel

Vad är ditt åtagande?

 • Du är medskapare av inkubatorn och har en hög delaktighet i alla moment.
 • Du är med för att lära andra det du kan och lära av andra.
 • De områden du kan eller har tagit dig igenom delar du gärna med dig av.

Process

Efter att vi nu haft igång inkubatorn i flera år ser vi att det är olika faser som företagaren går igenom. Nedan kan du se en generalisering av fokuset från deltagaren. Observera att alla är i samma grupp då vilken fas man befinner sig i är högst individuell.

Fas 1 – Learn 

Under första fasen handlar mycket om lärande och att komma in i vad ehandel och företagande egentligen är. Det är mycket nytt att ta in och många praktiska moment som behöver göras i ehandeln. Det är här som mycket av strukturen och strategi sätts.

Fas 2 – Grow 

I denna fasen har mycket av grundstrukturerna fallit på plats och fokus ligger på att få in kunder och växa sitt företag. Deltagarna börjar bli duktiga på att prioritera sin tid och testar olika sätt att nå ut till sin målgrupp.

Här brukar vi börja tala om anställning eller outsoursa, för inkomsterna börjar komma och det blir svårare och svårare att hantera allt själv.

Fas 3- Scale

Företaget komma till en fas då det är dags att trycka på den stora knappen. Här arbetar ägaren oftast heltid och har i många fall börjat anställa personal. Frågor om nya marknader eller målgrupper brukar dyka upp. Även frågor kring kapital och investering.

Nuvarande inkubatordeltagare

Alumni