Att driva ett företag kan ibland kännas som att man försöker ta sig igenom en snårig skog. Det är lätt att gå vilse och rovdjur smyger omkring på natten. Men skogen ger dig också skydd och mat, om du vet vart du ska leta. Som småföretagare i skogen finns det många stora bestar som kan sluka dig hel, men att vara liten kan också vara din stora fördel gentemot de tröga bestarna. Vilket perspektiv ser du din (utsatta) situation från?

När Martin Wikman från Zomson besökte inkubatorn pratade han om strategi och förmågan att lyfta blicken. Martin gick inkubatorn 2017/2018 och har en lång erfarenhet som entreprenör och av att bygga bolag.

En företagares vardag går ofta ut på att släcka bränder och att arbeta operativt, och reaktivt. Målet som så många strävar efter är såklart att arbeta proaktivt och utveckla företaget, vilket kan vara svårt med så många uppgifter på to-do listan. Men med ett annat perspektiv på din situation menar Martin att det kan bli enklare att välja strider och hitta områden att prioritera.

Vi använder metaforen om företagaren i skogen igen. Tänk att du klättrar upp för ett berg och ser skogen ovanifrån. Plötsligt kan du se små stigar, vart sjöarna finns och hur rovdjuren rör sig. Det finns till och med lugna platser utan hot där du kan slå dig ner. Genom att se din verksamhet ovanifrån kan du lättare forma en strategi och se möjligheterna med ditt företag. Martin gav oss följande tips för att försöka se sin verksamhet från nya vinklar:

Steg 1. Kartlägg dina och konkurrenternas styrkor och svagheter
Erbjuder du en unik produkt? Eller bättre kvalité än dina konkurrenter, bättre service, högre trovärdighet – eller bara fri frakt? Genom att kartlägga hur konkurrensen ser ut vet du mer om vad som krävs och hur du borde agera.

Steg 2. Har du resurserna som krävs?
Vilka kompetenser har du, hur mycket tid, kunskap, ambassadörer, kapital, teammedlemmar? För att kunna formulera en strategi behöver du vara medveten om vilka muskler du faktiskt har, så att du inte börjar springa ett lopp du aldrig kan genomföra. Ett bra sätt att öka på resurserna för dig som är liten kan vara att skapa allianser. Samarbeta med dem som tillför det du själv inte har!

Steg 3. Hitta din unika position
Gör en X och en Y axel med två av dina mervärden och sätt in ditt företag och dina konkurrenter. Vart hamnar ni jämfört med varandra? Gör detta med flera mervärden för att hitta din nisch och se hur du står dig jämfört med konkurrenterna. Hitta därmed din nisch där du är bäst! Sen kan du sitta lugnt högt upp i ditt eget träd och mumsa på frukten.

Steg 4. Vart är marknaden på väg?
Fundera även över vad som kommer hända i branschen framöver, på vilket sätt du kan dra nytta av de vindar som blåser? Trend är nämligen en vän. Vilka resurser behöver du för att tackla förändringarna, eller har du redan det som behövs?

Det är ingen idé att du försöker genomföra idéer som kräver miljoner i kapital om du har en promille av det. Samtidigt som du ska våga och testa behöver du också vara medveten om dina styrkor och utnyttja dem på bästa sätt.

 

Om Zomson: de säljer elektronik för smarta hem där alla komponenter är kompatibla med varandra.