Dropshipping är en affärsmodell som förekommer i stor utsträckning i framförallt USA och Kina. Studier visar på att mer än en tredjedel av alla e-handelsföretag i USA använder dropshipping. Konceptet, att slippa lagerhålla och låta leverantören ansvara för att leverera till kund har funnits även på den nordiska marknaden förhållandevis länge. Det är dock framförallt de senaste åren som dropshipping börjat ta fart på riktig.

En anledning till att dropshipping som affärsmodell fortsätter att växa på den nordiska marknaden kan förklaras med att konceptet blivit mer tillgängligt än någonsin tidigare. För några år sedan var det framförallt stora och väletablerade bolag med möjlighet till nära samarbeten med leverantörer som kunde ingå exklusiva avtal. Idag ser verkligheten annorlunda ut, dropshipping använd numera även flitigt av nyetablerade e-handelsföretag och startups. 

Numera finns det flera framstående leverantörsportaler och marknadsplatser för dropshipping. Det innebär att leverantörer kan ansluta sig till denna typ av förmedlingstjänst och lägga ut sina produkter till försäljning. På motsvarande vis kan återförsljare ansluta sig till förmedingstjänsterna och få tillgång till artiklar som dropshippas från olika leverantörer. 

Priser, ledtider och övriga villkor är vanligen redan avtalade då återförsäljare ansluter sig till tjänsten. På så vis behöver inte tid ödslas på förhandling eller övriga avtalsfrågor. Små företag får därav generellt samma förutsättningar som stora företag och kan sälja på lika villkor.

Det här inlägget är ett bidrag från Webshopsguiden.se. Besök gärna vår webbplats för att läsa mer om dropshipping i Sverige och tips för hur man skapar sin egna webshop. 

Vad innebär dropshipping?

Dropshipping kan enklast beskrivas som ett samarbete eller en uppgörelse mellan leverantör och återförsäljare där leverantören tar ansvar för att sköta lagerhållning och leverans ut mot kund. E-handlare som använder dropshipping behöver alltså endast fokusera på att marknadsföra och sälja leverantörens produkter. 

Vanligen ansvarar leverantören även för kundtjänst och returer. I vissa fall ombesörjer även leverantören att emballera produkter med återförsäljarens logga eller förpackning. På så vis uppfattar inte kunden att beställd vara från en återförsäljare, leverans av återförsäljarens  leverantör eller av tredje part. 

Så här kan förloppet beskrivas:

 1. Leverantör och e-handelsföretag ingår ett samarbete där leverantören ansvarar för att på beställning, leverera produkter direkt till e-handelsföretagets kunder.
 2. E-handelsföretaget lägger upp de artiklar de vill sälja från leverantören i sin webbutik (produktinformation, bilder, pris etc.). Produkterna marknadsförs eventuellt även i andra kanaler.
 3. När en kund beställer en produkt via e-handelsföretagets webbutiken genereras en order som skickas till leverantören. Kunden betalar på vanligt vis, exempelvis genom elektronisk betaltjänst, kreditkort eller via faktura. 
 4. Leverantören tar emot order och får betalt. (E-handelsföretaget behåller mellanskillnad mellan ut-pris och leverantörspris. I vissa sällsynta fall förekommer provisionsbaserade överenskommelser där e-handelsföretaget exempelvis erhåller en procentsats på såld artikel).
 5. Leverantören levererar produkten till kunden. (I många fall är leverantören även ansvarig för reklamationsärenden och hanterandet av eventuella returer.)

Det finns flertalet fördelar med dropshipping:

 • Låg risk: Eftersom du inte behöver köpa in och lagerhålla produkter; kan du i princip börja med dropshipping utan startkapital. Det enda du behöver är en webbutik och ett registrerat företag. Dropshipping kännetecknas även av låga utträdesbarriärer. Det innebär att du snabbt och till låg kostnad kan avveckla din verksamhet om så skulle behövas.
 • Flexibel: Produkter som säljer dåligt kan du snabbt byta ut. Dropshipping lämpar sig för exempelvis vid kampanjer och försäljning i samband med särskilda teman, högtider etc.
 • Låga kostnader: Förutom kostnader relaterade till logistikkedjan kan du även minimera kringkostnader för exempelvis: kundtjänst, kundreskontra, personal och administration.
 • Enkelhet: Du behöver inte resa på inköpsmässor, förhandla om priser och avtalsvillkor i samma utsträckning som traditionell distanshandel. Generellt sett kan du även lägga mindre tid på kontakt med kunden.
 • Strategiskt: Med dropshipping kan du testa en ny marknad eller en ny produkt. En produkt som bevisligen visar sig sälja bra på en marknad kan i efterhand köpas in och lagerhållas för att säljas till ännu bättre marginaler. Det blir även enklare att prognostisera framtida försäljning och realistiska ordervärden för en typ av artikel som redan testats på en marknad via dropshipping.

Några nackdelar med dropshipping är:

 • Lägre marginaler: Leverantören tar typiskt ut relativt höga priser i jämförelse med om du köper in motsvarande produkt och på egen hand lagerhåller. Följaktligen blir vinstmarginalen per såld artikel förhållandevis låg. (Då andra sidan är den totala kostnadsbilden lägre med dropshipping vilket bör tas med i beräknandet.)
 • Svårt att vara unik: Dropshipping innebär extremt låga inträdesbarriärer. Dina konkurrenter kan snabbt introducera motsvarande artiklar på marknaden till samma villkor som du.
 • Ditt varumärke är mer sårbart: genom att låta leverantören ansvara för logistik kan ditt varumärke ta skada om din leverantör exempelvis missköter leveranser och serviceåtagande. Du har små eller ingen möjlighet till att förbättra processer eller förebygga problem i logistikkedjan. 
 • Långa ledtider: generellt sett kännetecknas dropshipping av produkter med långa leveranstider från Asien. (Det finns självfallet undantag här.)

Så kan du dropshipippa via en leverantörsportal

Det enklaste sättet att testa dropshipping är via en portal eller marknadsplats för dropshipping. Istället för att du på egen hand ska behöva kontakta leverantörer och få till ett samarbete, kan du alltså registrera dig som användare hos en förmedlingstjänst.

Fördelarna för framförallt startups är att du inte behöver övertala leverantörerna om eventuella försäljningsvolymer. Du behöver heller inte förhandla priser eller villkor som ska gälla. Alla leverantörer som är asnlutna till de större portallösningarna på marknaden har redan accepterat förmedlingstjänstens villkor och priserna är redan satta. 

En annan fördel med att ansluta sig till en portallösning är att du får tillgång till ett enormt utbud av artiklar att välja av. De marknadsplatser och portaler som jag rekommenderar för den svenska marknaden (se nedan) kan dessutom användas till låga avgifter alternativt gratis.

Portaler och marknadsplatser för den svenska marknaden

Det finns en hel del portaler och marknadsplatser att välja av för den som vill testa dropshipping. Problemet med de allra flesta förmedlingstjänster är att de erbjuder dropshipping från leverantörer med långa leveranstider till kunder i Sverige.

Det finns förvisso Europeiska företag som istället för att förmedla produkter via leverantörer från exempelvis asiatiska leverantörer; köper in och lagerhåller artiklar i europeiska varulager. På så vis kan de dropshippa till återförsäljare i Europa med förhållandevis korta ledtider. Hit hör exempelvis BigBuy. 

Problemet här är att du betalar för en mellanhand, vilket du slipper om du istället dropshippar direkt från leverantör till din kund. En annan nackdel är att utbudet av produkter är begränsat. Väljer du istället att dropshippa via en portallösning får du tillgång till produkter från olika leverantörer inom samma segment. Det innebär att leverantörer indirekt konkurrerar med varandra om priser, kvalitet och andra kundfördelar. Med en portal kan du alltså dropshippa en typ av vara från flera olika leverantörer och välja den som passar din marknad bäst.

Vill man använda en portallösning som har en bred bas av leverantörer anslutna till sig, då kan AliDropship vara ett intressant alternativ att utvärdera närmare. AliDropship är en applikation som erbjuder dropshipping för leverantörer anslutna till AliExpress. Fördelen med AliDropship är att applikationen är kompatibel med flera populära e-handelsplattformar på marknaden (WooCommerce, Shopify m.fl.). Ett problem med AliDropship kan vara att i princip alla artiklar levereras från asiatiska leverantörer vilket medför långa leveranstider.

Ett snarlikt alternativ med mer attraktiva leveranstider kan vara Oberlo. Oberlo är en portallösning, precis som AliDropship. Även Oberlo ger dig tillgång till artiklar som kan dropshippas från leverantörer anslutna till AliExpress. Fördelen med Oberlo är att de även har europeiska leverantörer anslutna till sin portal. Med Oberlo kan du alltså erbjuda bättre leveranstider än AliDropship, förutsatt att du vill sälja på den Europeiska marknaden. Nackdelen med Oberlo är att portalen endast är kompatibel med Shopifys e-handelsplattform.

Oberlo är även utifrån ett användarperspektiv en intressant portal för dropshipping. Du kan nämligen importera produkter, direkt från din portalen till din webshop. Det innebär att du inte behöver lägga in produktinformation, såsom: priser, produktbilder, dimensioner etc. manuellt. Du kan snabbt byta ut artiklar som säljer dåligt och med ett fåtal klick importera nya produkter från Oberlo till din webbutik. Här kan du läsa mer om Oberlo.