webshop

E-handeln i Sverige fortsätter att växa. Enligt E-barometern som ges ut av PostNord var E-handelns tillväxt hela 39% i det tredje kvartalet under 2020 i jämförelse med motsvarande period 2019! Den kraftiga tillväxten kan förklaras av att konsumenter och näringsidkare hittar nya vägar på grund av den pågående coronapandemin. Framförallt ser vi att handeln med dagligvaror sticker ut när det gäller tillväxt (+101 % i jämförelse med Q3 2019).

 

Förutom den allt tilltagande e-handelstillväxten vad det gäller fysiska produkter ser vi nu även ökade behov av försäljning och konsumtion av digitaliserade tjänster. Som ett exempel kan nämnas Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar att gymnasieskolorna i Sverige övergår till distansundervisning.

 

E-handel skapar inte enbart möjligheter för handlare som vill ta steget att börja sälja på nätet. Det finns även stora möjligheter för den som vill sälja tjänster, kurser och andra digitala produkter med en egen webshop. Men hur gör man och vad behöver man tänka på för att sälja digitala produkter på nätet?

 

I det här inlägget går jag igenom några heta tips och råd för den som vill sälja digitala produkter via egen webshop. Jag heter Jacob Bartoletti och driver bloggen Skapawebbkraft.se. Besök gärna min webbplats för att läsa mer om hur du kan starta din egen webshop och börja sälja på nätet!

 

 

webshop

Förmedlingstjänst eller egen webbutik?

Vad är egentligen en digital produkt? Det finns inget entydigt svar på den frågan men vanligen är denna typ av produkt per definition immateriell och överförs elektroniskt via exempelvis nedladdning eller streaming.

 

Det finns i princip två tillvägagångssätt för att sälja en digital produkt. Antingen säljer man via en förmedlingsplattform, exempelvis Spotify, Udemy eller iStock. Det finns tiotusentals webbplatser som endast förmedlar digitala produkter mellan säljare/upphovsmän och köpare/konsumenter. En förmedlingstjänst är ett enkelt sätt att för att komma igång och börja sälja. 

Det finns dock flera mer eller mindre uppenbara nackdelar med att använda förmedlingstjänster för att sälja sina digitala produkter. För det första är denna typ av tjänst sällan gratis. Dessutom måste säljare positionera sin produkter och prissättning efter konkurrerande substitutprodukter som exponeras på den förmedlingstjänst som används i fråga. 

 

Det kan även vara problematiskt utifrån ett upphovsrättsligt perspektiv att sälja sina produkter via en förmedlingstjänst och många säljare förlorar delvis kontrollen över sina produkter som istället sköts av förmedlingsföretagen. 

 

Ett alternativ för att sälja digitala produkter kan därför vara att på egen hand starta en webshop och sälja sina digitala produkter på egen hand. Fördelarna är många. Du slipper kostsamma mellanhänder och kan dessutom sätta dina egna juridiska villkor och bestämmelser. Via en egen webshop får du även möjlighet att skapa en kundupplevelse som är helt anpassad efter din marknad och målgrupp. 

 

Dessutom får du bättre kontroll och tillgång dina kunder. Du kan exempelvis erbjuda merförsäljning eller marknadsföra nya lanseringar till dina befintliga kunder. Du får helt enkelt ökad kontroll och kan även erbjuda en högre grad av flexibilitet än om du låst dig vid en statisk förmedlingstjänst som har begränsade möjligheter till kundspecifika anpassningar etc.  

 

Trots att det finns flera fördelar med att sälja via egen webshop så finns det naturligtvis flera nackdelar. Den kanske främsta nackdelen är att det kan uppfattas som att inträdesbarriärerna är höga för den som aldrig bedrivit försäljning via en egen webbutik. Här nedan följer några viktiga tips för att du ska lyckas sälja dina digitala produkter med en egen webshop:

#1 Välj e-handelsplattform för din webshop

Det går att sälja digitala produkter via e-handelsplattformar som främst används av handlare som säljer fysiska produkter. Men om du enbart vill fokusera på att sälja digitala produkter är det bättre att välja en plattform som är framtagen för att sälja digitala produkter. Anledningen till det är att digitala produkter i många fall ställer helt andra krav vad det gäller allt från distribution till kundupplevelse än de e-handelsplattformar som i första hand riktar sig till företag som säljer fysiska produkter.

Ska du exempelvis streama videos kommer du förmodligen ha behov av att använda en lösning som inte belastar dina webshops servrar och som kan erbjuda snabb och säker streaming av dina videos. 

Du har förmodligen behov av att distribuera dina digitala produkter för att optimera upplevelsen för dina kunder. Ska du exempelvis sälja digitala kurser så vill du kanske skapa mötesrum för deltagare och tillåta att deltagarna laddar upp arbetstester och interagerar med utbildare i en miljö som möjliggör detta.

webshop

 

Det finns flera plattformar för att sälja digitala produkter inom segmentet SaaS (Software as a service). SaaS innebär att e-handelstjänsten levereras som en helhetslösning. Du betalar då vanligen en prenumerationsavgift som ger dig allt det du behöver inklusive support för att bygga din webshop och sälja dina produkter online.

 

Olika plattformar är specialiserade på olika typer av digitala produkter. Ska du exempelvis sälja någon form av distansutbildning, då bör du välja en plattform som är specialiserad på denna typ av digitala produkter. Några av de mest populära helhetstjänsterna på marknaden är: Thinkific, och Teachable.

 

Ska du istället sälja nedladdningsbara produkter då kan Sellfy eller Podia vara intressanta alternativ inom SaaS-segmentet.

 

För den som är mer tekniskt bevandrad kan WordPress vara ett alternativ. WordPress är ett CMS (Content Management System) inom så kallad segmentet “öppen källkod”. Det innebär att plattformen är gratis att använda. Du kan därefter välja att koppla på tilläggstjänster och program som är kompatibla med WordPress. Du bygger då din webshop från scratch och har mycket större valmöjligheter än med helhetslösningarna (SaaS) som ger användare tillgång till en färdig systemlösning för att sälja digitala produkter.

 

Några av de bästa e-handelsplattformarna som är kompatibla med WordPress för att sälja digitala produkter är:

1. Learndash

2. Memberpress

3. Easy Digital Downloads (EDD)

 

Förutom att WordPress kräver mer erfarenhet och kompetens än om du väljer att använda en helhetslösning (SaaS) kommer du dessutom att behöva skaffa ett webbhotell, domän, tema och eventuellt övriga program som gör att din webbplats fungerar så som du vill.

 

webshop

 

#2 Kalkylera din webbutiks totala kostnader väl

Att sälja digitala produkter via egen webshop är vanligen mer kostsamt än att sälja via en förmedlingsplattform. Med en egen webshop måste du stå för en hel del kostnader som du bör räkna på innan du sätter igång. 

 

Fördelen med en egen webshop framför en förmedlingstjänst är naturligtvis att du slipper betala förmedlingstjänsten. Vanligen tar etablerade förmedlingstjänster ut en procentsats på din försäljning (även om andra prismodeller kan förekomma). En strategi kan vara att börja med att sälja dina digitala produkter via en förmedlingstjänst för att snabbt komma igång. När försäljningen börjar ta fart kan du därefter flytta över dina produkter till en egen webshop och avsluta försäljningen hos förmedlaren.

 

Ska du sälja via en helhetslösning (SaaS), exempelvis: Thinkific,Teachable, Sellfy eller Podia – då bör du sätta dig in i plattformarnas prissättning för olika tjänsteplaner och vad som ingår i respektive tjänsteplan.

 

Ska du sälja via WordPress blir kalkylen något mer komplicerad. Ska du exempelvis använda dig av streaming av filmer i din webshop, då måste du betala för en streamingtjänst på vars servrar du laddar upp din filmer. Du måste även skaffa ett webbhotell, tema och betala för den plattform som du vill använda med WordPress (Exempelvis: Learndash, Memberpress eller Easy Digital Downloads).

 

webshop

#3 Ta fram strategi för marknadsföring

 

Glöm inte att i ett tidigt skede lägga upp en strategi för hur du ska nå fram till din målgrupp? Det här kan vara en nackdel med att sälja via egen webbshop istället för en förmedlingstjänst. Etablerade förmedlingstjänster har vanligen ett stort antal anslutna kunder eller medlemmar och det är inte ovanligt att den som väljer att sälja via en förmedlingplattform kan marknadsföra sig via plattformen i fråga.

 

Annat är det med en egen webshop, här måste du få personer i din målgrupp att hitta till din webshop. Marknadsföringen kan vara en betydande kostnad som du bör räkna och budgetera för i ett tidigt skede. Många e-handelsplattformar erbjuder även lösningar för marknadsföring för dess användare. Innan du väljer plattform bör du försäkra dig om att plattformen är kompatibel med den marknadsföringskanal som du vill marknadsföra dig via.

#4 Erbjud mervärde för dina kunder (diplom, quiz, ljudkvalitet, unikhet)

Sist men inte minst bör du fundera på vilken kundnytta övrig kundnytta du vill ge dina kunder utöver det värde som kom kommer av konsumera din digitala produkt. Det här är alltså en anmärkningsvärd skillnad från webbutiker som endast syftar till att förmedla värde via sina produkter. 

 

Tänk dig att du säljer en digital kurs. Då vill du kunna erbjuda dina kunder möjlighet till att ställa frågor, göra prov och i vissa fall genomgå olika moment via en logisk ordning (Steg 1, 2, 3 etc.). Du säljer med andra ord inte enbart en digital produkt, du säljer en upplevelse. Gör en enklare kravspec på hur du vill kunna förmedla din digitala produkt och säkerställ att den plattform som du väljer ger dig de verktyg du behöver för att lyckas.