E-handeln och digitaliseringen i övrigt fortsätter bara att växa och utvecklas på den svenska marknaden. Trots att e-handelstillväxten bland svenska företag fick sig en rejäl skjuts uppåt 2021 vilket delvis orsakades av pandemin, tycks utvecklingen inte avta. Enligt e-barometern växte svensk e-handel med hela 16% under det andra kvartalet 2021.

I takt med att handel på internet fortsätter att växa, väljer många entreprenörer och småföretagare att haka på trenden att starta egen e-handel. Men trots att det är avsevärt mycket enklare att skapa en egen webbutik och börja sälja på nätet idag än för några år sedan, så krävs det både tid och pengar för att komma igång. 

Inte sällan kan kostnaden för att bygga en egen webshop visa sig bli högre än vad som budgeterats. För den som aldrig byggt en webbplats kan det även visa sig bli en utdragen process att sätta upp en välfungerande webbutik. Av den anledningen kan det vara klokt att utvärdera övriga alternativ för att sälja på nätet. Att bedriva e-handel behöver nämligen inte innebära att du säljer via egen webbutik. I den här artikeln går jag igenom andra alternativ och strategier för att komma igång med försäljning online.

E-handel via sociala medier

Ett av de enklaste sätten att komma igång med försäljning på nätet för entreprenörer och i vissa fall företag är via sociala medier. Detta gäller särskilt för personer och företag som redan är aktiva på sociala medier och som har en befintlig följarskara. Steget från att interagera med sina följare i sociala medier till att faktiskt börja sälja produkter till dem är litet. Men möjligheterna är enorma. Statistik visar att hela 83% av alla svenskar använder sociala medier och inget tyder på att trenden kommer att avta, snarare tvärtom. 

Dessutom är sociala medier så som exempelvis Facebook och Instagram visuella marknadsplattformar. Det innebär att det kan vara fördelaktigt att marknadsföra produkter och tjänster som är av estetisk karaktär. Exempelvis kan skönhetsfrämjande produkter och visuellt tilltalande konsumtionsvaror sättas i ett sammanhang som kan vara svårt att uppnå via andra försäljningskanaler. 

Flera plattformar för sociala medier erbjuder idag användare butikstjänster för e-handel. De största sociala medierna i Sverige är Facebook och Instagram. Om du redan säljer via en webshop, då kan du givetvis integrera din e-handel med Instagram och Facebook. Detta förutsätter dock att du använder en modern och väletablerad plattform såsom exempelvis Shopify eller WooCommerce.

Du kan då enkelt med en app eller plugin koppla din webshop till exempelvis Facebook eller Instagram. Personer som kommer i kontakt med produkter som exponeras i exempelvis nyhetsflöden på sociala medier kan då se priser och produktinformation men även klicka på en produktbild eller länk för att komma direkt till din webbutiks produktsida och där genomföra köp.  

Men vi ser nu även att sociala medier går från att enbart fungera som kanaler för marknadsföring till att bli fullt funktionella försäljningskanaler.

Många influencers och entreprenörer, verksamma på framförallt den amerikanska marknaden, struntar helt i att starta en egen webshop och använder istället sociala medier som sin primära försäljningskanal. Via exempelvis Instagram shopping är det möjligt att både marknadsföra och ta betalt för produkter direkt på Facebooks och Instagrams respektive plattformar. I nuläget fungerar det endast att ta betalt via dessa tjänster på den amerikanska marknaden men med stor sannolikhet kommer Instagram Shopping även att kunna användas på fler marknader i framtiden.

Utöver Facebook och Instagram finns det givetvis flera övriga kanaler inom social media att utforska i syfte att sälja produkter och tjänster.

Sälj via en marknadsplats

Trots att marknadsplatser för e-handel förekommit länge på marknaden är det ännu få e-handlare på den svenska marknaden som inser fördelarna med dessa kanaler. För det första kan du enkelt benchmarka priser, design och i vissa fall kvalitet bland befintliga produkter som förekommer på de marknadsplatser som är av intresse för dig och din målgrupp. 

Marknadsplatser kan på så vis vara enkla lösningar för framförallt entreprenörer och företag som befinner sig i uppstartsfasen. Man kan snabbt få sig en uppfattning om de erbjudanden som redan finns att tillgå i marknadsplatsers befintliga utbud. Därmed kan även vissa risker som nystartade e-handelsföretag typiskt konfronteras med i övriga försäljningskanaler minimeras. (Typiska risker kan vara relaterade till exempelvis pris, konkurrensgrad, fraktförhållanden etc.)

Andra fördelar med marknadsplatser kan vara att handlare har möjlighet att avgränsa sig till den marknad som marknadsplatsen har att erbjuda. Amazons marknadsplats tillhandahåller exempelvis ett helt ekosystem med både marknadsförings- och logistiktjänster som kan användas av anslutna handlare.

Med andra ord kan företag på ett relativt okomplicerat vis fokusera på att sälja till kunder som använder en viss marknadsplattform. Med den här typen av strategi behövs i många fall vare sig tidskrävande investeringar i att skapa en egen, extern webshop eller investeringar i externa marknadsförings- eller säljkanaler.

Det förekommer förvisso flertalet marknadsföringsplatser som skiljer sig en del åt. Men den gemensamma nämnaren är att marknadsplatser erbjuder en mer eller mindre helhetslösning där handlare kan välja att enbart fokusera på de möjligheter som erbjuds inom plattformens ekosystem. Användandet av marknadsplatser bland handlare, utseluter dock inte att även kanaler utanför marknadsplatsen kan användas likväl.

Här är några av de populära e-handelsmarknadsplatser att kolla in för den som vill börja sälja på nätet: Amazon, Udemy, Etsy, Tradera, Fyndiq, Rakuten och Jet.

Email automation och egen landningssida

Om du inte vill ta steget fullt ut att skapa en egen webbutik, vilket kan bli både tidskrävande och kostsamt finns det även andra enklare lösningar att tillgå för att komma igång med försäljning online. Plattformar såsom ActiveTrail, MailChimp, Activecampaign och Unbounce erbjuder enklare lösningar för företag att synas och kommunicera med sina intressenter via anpassade landningssidor. 

Landningssidor kan enklast beskrivas som digitala skyltfönster där handlare har möjlighet att presentera sitt erbjudande och interagera med besökare. De är vanligen enkla att både skapa och anpassa för att passa ditt företag och din målgrupp.

Givetvis är inte fördelarna de samma som om du registrera ett eget domän och bygger en fullskalig webbplats. Men landningssidor kan vara ett klokt första steg för att kommunicera med intressenter och kunder. 

Landningssidor är med andra ord ett bra och enkelt sätt för att exempelvis skapa inspiration, samla in leads, erbjuda förköp eller reservationer av produkter och tjänster. Kort sagt en utmärkt strategi för e-handlare att känna pulsen på marknaden. Landningssidor kan med fördel användas i samband med lanserandet av ett nytt varumärke, produkt eller vid expansion till nya marknader.