Vi har blivit uppmärksammade i en artikel på Ehandel.se som belyser vår årliga sammanställning över e-handlare i E-Commerce Park, där Karsten Deppert, ansvarig för inkubatorn, intervjuas.

E-handelsföretagen i inkubatorprogrammet presterade utomordentligt väl, med en imponerande ökning i den totala omsättningen från 390 till 464 miljoner kronor. Vad som är ännu mer imponerande är att dessa företag i genomsnitt ökade sin omsättning med 20 procent, en stark kontrast till branschens generella tapp på -7 procent.

Vår inkubator är en del av E-Commerce Park, en plats där e-handlare samlas för att dra nytta av samarbetet och gemenskapen. Vi har skapat en entreprenöriell miljö som hjälper de som startat e-handel att skala och lyckas med sina verksamheter.

Förutom att erbjuda ett gynnsamt utbildningsklimat erbjuder vi också co-working och kontorshotell för företag som vill vara en del av vår gemenskap. På E-Commerce Park tror vi på kraften av att dela kunskap och erfarenhet, och detta har bidragit till framgången för våra inkubatorföretag.

Så, oavsett om du är ett etablerat företag eller en nystartad e-handlare, kan E-Commerce Park och Inkubatorn vara där du hittar stöd, kunskap och gemenskap för att driva din e-handelsverksamhet till nya höjder.
Läs hela artikeln på Ehandel.se för att få en djupare inblick i hur vi tillsammans skapar framgångsrika e-handelsföretag.