Det är ingen slump att E-commerce Park är belägen i Helsingborg. Men vi ställde oss för ett tag sedan frågan: hur stark är Helsingborg som stad för e-handel, egentligen?

Den frågan resulterade i en rapport, med insikter kring hur mycket av Sveriges e-handel som faktiskt är kopplat till Helsingborgsregionen.

Ladda ner rapport här: E-handelsregionen Helsingborg rapport

Några insikter från rapporten

Att Helsingborg utöver att vara en logistisk bra placerad stad även har en stark kultur av handel och entreprenörskap, samt är en region som är attraktiv att bo i, gör att alla förutsättningar finns för att e-handel ska vara stark. Utöver det finns det många saker som både kommuner och lärosäten så som Lunds Universitet gör i regionen, som förstärker effekten.

Omsättning med kopplingar till Helsingborgsregionen: 50 – 65 miljarder

Mer än en tredjedel av all Sveriges e-handel, räknat i omsättning för 2021 års siffror, har senaste åren haft kritiska kopplingar till Helsingborgsregionen. Det kan vara att de har huvudkontor här, lager och logistik, teknikutveckling eller internationalisering det rör sig om.

”Helsingborg och e-handel är på många sätt en bra match. Det är en stor anledning till att vi utgår och verkar i staden. Historia, erfarenhet, hamn och logistik, universitet och många vassa e-handlare innebär många ”check” i att vara ett viktigt och strategiskt kluster. ”

Rabie Salem, Contentor, som hjälper e-handelsbolag med innehåll

Omsättning alla verksamheter: 9 miljarder

Bolagen i Helsingborgsregionen som arbetar direkt med e-handel omsätter över 9 miljarder tillsammans. Detta inkluderar många mellanstora e-handelsbolag, där många omsätter mellan 10-100 miljoner. Den största aktören med starka kopplingar till regionen, IKEAs digitala satsningar, är dock inte medräknat i denna siffra.

Ladda ner rapport

Du hittar rapporten här: E-handelsregionen Helsingborg rapport

Vill du hålla dig uppdaterad kring E-commerce Park of Sweden? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev nedan.