Inkubator

Inkubator

På E-commerce Park finns den första inkubatorn i Sverige som är inriktad endast på e-handel! Inkubatorn finns till för dig som vill bli verksam inom e-handel eller redan är det men vill att ditt företag växer snabbare!

Inkubatorn passar dig som:

  • Är i startgroppen med att starta ett e-handelsföretag
  • Har en hobbyverksamhet som nu ska bli en heltidssysselsättning
  • Vill ta sitt e-handelsföretag till nästa nivå

I inkubatorn går du igenom hela affärsplanen vilket kommer hjälpa dig att hitta svagheter i affärsidén. Genom inkubatorn får du tillgång till vår Advisory Board och våra partners expertkunskaper. Våra Advisors är experter med nyckelkompetens och erfarenhet inom e-handel och dessa personer kan nyttjas som bollplank när problem dyker upp eller strategiska beslut ska tas. Du kommer få hjälp att sätta realistiska mål och en handlingsplan för att nå dem. Under inkubatortiden följer deltagarna ett program med veckomöten och månadsträffar. Detta kompletteras med föreläsningar utifrån deltagarnas behov. Tillsammans delar vi med oss av våra erfarenheter om e-handel och löser uppkomna problem och frågor.

Inkubatorn består av 10 deltagare per grupp och så ansök redan idag; http://ecommercepark.se/inkubator/inkubator-ansok-har/ 

Vid frågor; peter@ecommercepark.se

×